slideshow 2

Novosti i obavještenja:

Prev Next

UNSA obavijest: Online prijave za ispite za studente koji studiraju po pred…

15-11-2017

Studenti koji studiraju po predbolonjskom sistemu studija, a ne mogu preuzeti online prijave za ispite na novoj web stranici Univerziteta, mogu iste preuzeti sa stare web stranice i ovog linka old.unsa.ba/eprijava. S poštovanjem,   Armina Bukv...

Konkurs za upis studenata na CISCO obuku (CCNA)

07-11-2017

(CCNA – Certified Cisco Network Associate)   Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo u partnerstvu sa Akademika d.o.o., kao autorizovanom CISCO Akademijom, objavljuje poziv za FSK studente za upis na obuku za CCNA program obuke, prvi ...

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje šest članova Upravnog odbora Univerziteta…

03-11-2017

  Na osnovu člana 125. i 154. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i članova 49, 50, 51. i 56. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Senat Univerziteta u Sarajevu raspisuje  JAVNI OGLASza izbor i imenovanje šest ...

Obaviještene za upis u I godinu drugog ciklusa studija u ak. 2017/2018. god…

18-10-2017

REDOVAN STUDIJ Univerzitet u Sarajevu Fakultet za saobraćaj i komunikacije Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo AKADEMSKA 2017/18. GODINA Prva godina II ciklus studija   Upis u prvu godinu drugog ciklusa studija potrebno je: REDOVAN STUDIJ Za upis je ...

Konačna rang lista primljenih kanidata na II ciklus studija u akademskoj 20…

17-10-2017

FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE UNIVERZIETA U SARAJEVU Akademska godina 2017 - 2018. Konačni rezultati bodovanja i rang lista studenta za upis na II ciklus studija se mogu preuzeti odabiron željenog usmjerenja.

Obavještenje o zaključcima Vijeća Fakulteta u vezi liste primljenih kandida…

13-10-2017

Zaključci koje je Vijeće Fakulteta donijelo na zasjedanju 13.10.2017. godine, a u okviru tačke Liste primljenih kandidata u prvu godinu II ciklusa studija 2017/2018. godine, su:   1. Na osnovu uvida u dokumentaciju prijavljenih kandidata na u  prvu ...

Osmi sajam stipendija

13-10-2017

Prepoznavajući važnost mobilnosti studenata, nastavnika i saradnika kroz partnerske univerzitete u Evropi, ali i šire, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je uspješan organizator sajma stipendija – jedinstvene manifestacije ove vrste u Bosni ...

Obavještenje za studenate završne godine prvog ciklusa studija koji ne bran…

11-10-2017

Obavijest Obavještavaju se studenti koji su završili prvi ciklus studija po Nastavnom planu i programu gdje nije bila obavezna izrada i odbrana završnog rada, da u što kraćem roku dostave potrebnu dokumentaciju u Studentsku službu.  Dodatne informacije ...

Cisco academy logo  akademika logo